O nás

Od roku 2005 se jako fyzická osoba zabývám transparentním prodejem lesních a zemědělských pozemků. Činnost spočívá v komplexním zajištění prodeje od určení tržní hodnoty majetku po kvalitní prezentaci a aktivní vyhledávání investorů. Záměrně se nezabýváme vlastním výkupem pozemků, investory registrujeme, oslovujeme a vybíráme z jejich nabídek.  Od roku 2009 jsme spustili specializovaný server bioreality.cz , který významně napomáhá lepší prodejnosti zemědělské půdy a lesů v České republice. Po desetileté činnosti jsme v roce 2015 založili společnost Bioreality s.r.o. a naši činnost obohatili o vypořádání komplikovanějších spoluvlastnických podílů na majetku a umísťování staveb pro zemědělství.   Jiří Loskot

 

Posouzení tržní ceny zemědělské půdy dle lokality nebo jejího pachtu. 
 
Posouzení ceny lesa dle druhu porostů a aktuálních zásob dřeva.
 
Zastupování vlastníků zemědělských staveb a půdy při prodeji.
 
Zrušení a vypořádání spoluvlastnických podílů na lesních majetcích a půdě.
 
Poradenství při správě majetku, posouzení rizik pachtu a zajištění pachtovní smlouvy.
 
Umísťování zemědělských staveb v nezastavěném území.

 

 

Umisťování zemědělských staveb

ve volné krajině

mimo zastavěné území obce.

 

Společně připravíme Váš zemědělský záměr a následně jej projednáme s příslušnými  úřady.

Vyřídíme územní rozhodnutí na klíč a zajistíme veškeré povolení potřebné pro

zřízení zemědělských staveb i větších záměrů v zemědělství.

 

 

 

 

Tel.:  774 235 689       e-mail: loskot@bioreality.cz          www.bioreality.cz

Pokud chcete mít zaručen prodej za nejlépe dosažitelnou tržní cenu v daném místě a čase,  pak spolupracujme.