Projektování farem

Projektování farem, stavební záměry a povolení stavby v nezastavěném území
 
 
Úspěšné zvládnuté umístění stavby začíná u správného naformulování a zpracování záměru činnosti. Následně pak v jeho prosazení v územním řízení nebo zapracování přímo do územního plánu obce při jeho tvotbě. Z hlediska rozsahu se zabýváme jak povolováním drobných zemědělských staveb, pastevních přístřešků, ohrazení pastvin a krajinotvorných prvků, tak i územním řízením u velkých zemědělských farem. Níže přínášíme několik příkladů úspěšných záměrů: 
 
 

Velké farmy 

se zimovištěm

Zaječice, 120 ha, farma s třemi pastevními areály a společným zázemím, zimovištěm

Obořiště, 7,5 ha, farma se třemi pastevními areály, vodní plochou a společným zázemím, zimovištěm

Pastevní areály

Dobříš, 16,5 ha, pastvinářství se třemi pastevními areály se zázemím správce

 

Malé farmy

Rpety0,85 ha, včelařství a pastvinářství 

Lhotka u Dobříše, 1,15 ha, pastevní areál

Drásov, 2,09 ha, rybníkářství
 
Sádek, 3,51 ha, pastvinářství se zázemím pro farmáře
 
STAVEBNÍ POVOLENÍ ZEMĚDĚLSKÉ FARMY - postup

K tématice umisťování staveb v nezastavěném území jsme připravili následující články

Zajistíme: zpracování potřebné dokumentace a vydání rozhodnutí o umístění staveb, stavebního povolení a další potřebný servis při realizaci záměrů.

Kontakty a konzultace:

Zpracování zemědělského záměru: Jiří Loskot, 774 235 689, loskot@bioreality.cz

Projekce a realizace: Jiří Zámek, 602 237 054, jiri.zamek@gmail.com