Investice do chovu a zpracování ryb

Co je předmětem podpory?

  • čerpadla, zásobníky krmiva, lodě, lodní motory, okysličovací zařízení, kompresory, přístroje na zjišťování kvality vody, bedny, kádě, nakladače, kesery, sítě, automatické třídičky ryb, křovinořezy, motorové pily na led
  • dopravní prostředky, traktory, valníky, bagry, nákup nemovitostí, pozemků
  • výdaje na odstranění sedimentu, výdaje na hráze, výpustní zařízení, bezpečnostní přelivy, přístupové lávky a mostky, zpevňující a opěrné prvky, ochranné hrázky, technická zařízení zabraňující vniknutí sedimentu do vodního díla, loviště, krmná místa, stoky, cesty k lovišti, ostrůvky vodního díla, rozdělovací, napouštěcí a přepouštěcí objekty apod.

Podporována je výstavba, rekonstrukce, nákup technologií, zařízení, vybavení a dopravních prostředků.

Pro koho?

  • Fyzická nebo právnická osoba, která má příjmy z akvakultury nebo ze zpracování ryb

Příklady investic

  • Odbahnění rybníka a rekonstrukce hráze
  • Nákup vybavení a zařízení pro chov ryb
  • Vybudování zpevněné cesty k lovišti
  • Pořízení nákladního automobilu na přepravu živých ryb

Kontaktní osoba: Ing. Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz, 724 052 314)