Vypořádání spoluvlastnictví

Motto: "Spoluvlastnictví je čertův vynález" neznámý autor

Časté dotazy: 

  • Jaké mám možnosti rozhodování jako spoluvlastník?    

Odpověď: Zásadní je velikost podílu. Je pět tříd velikostí podílu: menší než poloviční, poloviční, napoloviční a více jak dvoutřetinový podíl, celek. Pokud máte méně jak poloviční podíl nemáte silné právo rozhodovat o správě své věci při rozhodování o společné věci můžete zasahovat svým hlasem ve velikosti podílu. Pokud chcete o něčem rozhodovat je nutné se spojit s ostatními spoluvlastníky a vytvořit potřebnou většinu. V případě polovičního podílu je to podobné pouze je jasné, že není nikdo kdo má samostatné právo správy. Při nadpolovičním podílu rozhodujete o běžné správě společné věci většinou hlasů. Při více jak dvoutřetinovém spoluvlastnictví (stačí účelové sdružení spoluvlastníků, kteří vystupují jednotně a mají potřebný součet svých podílů) můžete rozhodovat i o významných záležitostech jako podstatném zlepšení nebo zhoršení věci, změně jejího účelu i zpracování. Důležitý výklad těchto pojmů je např. při společném hospodaření v lese. No a poslední podíl 1/1 je celek, to je obvykle cíl každého vlastníka.

  • Jak výhodně prodat spoluvlastnický podíl?   

Odpověď: Prodej je obdobný jako prodej majetku ve výhradním vlastnictví, ale z důvodu omezené správy věci ve spoluvlastnictví očekávejte nižší cenu, než by odpovídala prodeji celku. O kolik, to je nutno detailně posoudit. Od 1.1. 2018 bylo znovu zavedeno zákonné předkupní právo vyplývající přímo z institutu spoluvlastnictví.  

  • Jak oddělit svůj spoluvlastnický podíl?   

Odpověď: Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. Každý spolumajitel má nárok a právo zažádat o své oddělení ze spoluvlastnictví. V praxi to však nebývá snadný úkol, jsou v zásadě dvě cesty dohodou, tedy mimosoudně a soudně. Při větším počtu spoluvlastníků nebývá dohoda snadná, ale nikdy nepodléhhejte dojmu, že je nereálná. Za dohodu to obvykle vždy stojí. minimálně proto, že oddělený majetek má vždy větší hodnotu než podíl na věci. Dohoda bývá i podstatně levnější a rychlejší.     

 

Řešíme vypořádání spoluvlastnictví nemovitého majetku, a to zejména komplikované vztahy s větším množstvím spoluvlastníků, kteří se dosud nebyli ochotni dohodnout. Specializujeme se výhradně na zemědělské pozemky a lesy v podílovém spoluvlastnictví a hospodářské budovy.  Mimosoudní vypořádání je vždy levnější, časově méně náročné než soudní. V neposlední řadě dobrovolnost  zaručuje všem zúčastněným větší rychlost řešení a často i podstatně spravedlivější řešení než dělení soudem. 

 

Vypořádání spoluvlastnictví na lese

Spoluvlastnictví lesních pozemků je obzvláště rizikový vztah, zejména pokud jednotliví spoluvlastníci nemají podrobně smluvně ošetřeno jakým způsobem mohou na majetku hospodařit. Častým stavem je, že v lesnictké problematice se orientuje pouze někteří spolumajitelé, kteří v lese aktivně hospodaří. Ostatní spoluvlastníci nemají představu jaký hospodářský výsledek mohou očekávat, pouze přihlížejí. Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci jsou často v příbuzenském vztahu přecházejí veškeré neshody v hospodaření zbytečně i do příbuzenských vztahů.

 

Vypořádání spoluvlastnictví na zemědělských pozemcích

U zemědělských pozemků nejde zptravidla o velké riziko z hospodářského výnosu, přesto brání často jednotjivým spoluvlastníkům se svým podílem nakládat bez ztráty hodnoty pozemku. Jedním z důvodů je to, že podíl na pozemku, obzvláště ve výši 1/2 nebo nižší, se prodává s jistou ztrátou na dosažené tržní ceně.  Dalším důvodem je možnost ovlivnit výběr kvalitního pachtu, pokud spolumajitel nebo skupina spolumajitelů nemá nadpoloviční podíl.   

 

Vypořádání spoluvlastnictví u ostatních pozemků a staveb

Tak jako u výše uvedených nemovitostí i zde platí, že možnost nakládání s majetkem i jeho hodnotu velmi ovlivňuje výše podílu. Občanský zákon rozlišuje u podílového spoluvlastnictví z pohledu možnosti nakládat s majetkem dvě hranice, vyšší než 1/2 a vyšší nebo rovný 2/3. Také zde platí, že pokud je možno majetek fyzicky rozdělit, je vhodné tuto variantu upřednostnit.     

Vypořádání spoluvlastnictví dohodou s využitím našich mediačních schopností je téměř vždy pro všechny zůčastněné výhodné, poměrně rychlé a levné.

Neváhejte si telefonicky nebo mailem vyžádat podrobný postup vypožádání i finanční podmínky na tel: 744 235 689 nebo e-mailu: loskot@bioreality.cz .