Právník - zemědělství a lesnictví

tuto rubriku Vám přináší advokát specializovaný na lesní právo a ochranu přírody JUDr. Miloš Tuháček.

 

Aktuální téma:

 
 
Další téma:
 
 
Nejvyšší soud: Vlastníci lesa mohou požadovat od státu náhradu újmy
 
Poté, co se ustálilo rozhodování soudů ve věcech náhrad podle § 11 odst. 3 lesního zákona, začíná být jasněji i ve věci proplácení náhrad vlastníkům lesa, chovných rybníků i zemědělských pozemků dle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“). Vlastníci lesů zvláštního určení mají nově nárok na náhradu újmy i za omezení hospodaření na pozemcích, které získali do vlastnictví v době, kdy tyto pozemky již byly součástí některého chráněného území.
 

            Celý článek: Vlastníci lesa mohou požadovat od státu náhradu újmy

            Příloha k článku: Rozsudek

 

Náhrada újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

Lesní zákon stanoví: Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení rozhodl. (Ustanovení § 11 odst. 3 věta první 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon).
 
Cílem tohoto článku je:
 
  • popsat ústavněprávní souvislosti tohoto práva, předpoklady jeho úspěšného uplatnění a praktický postup při jeho uplatňování,
  • upozornit na podobnosti a rozdíly s jemu podobnými náhradovými právními instituty týkajícími se vlastníků lesů.
 
Článek vychází z aktuální judikatury soudů, jež je autorovi zčásti známa z vlastního právního zastoupení klientů, a z relevantní odborné literatury.
K níže uvedenému článku JUDr. Tuháčka přikládáme jeden z aktuálních pravomocných rozsudků týkající se náhrad vlastníků lesů za omezení způsobená rozhodnutími státních orgánů. Jedná se o rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích řešící i vztah k relevantní judikatuře Nejvyšší soudu. O dalším vývoji judikatury Vás budeme na tomto místě průběžně informovat.

 

            Článek: K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

            Příloha k článku: Rozsudek

 

 

Advokátní kancelář Korbel, Tuháček s. r. o.

hlavní sídlo
Převrátilská 330
390 01 Tábor

e-mail: posta@akkt.cz 
tel.: +420 381 254 903
mobil: +420 725 998 796
web: www.akkt.cz

pobočka Praha
Palác Ligna - pasáž Světozor
Vodičkova 39, 110 00 Praha 1
tel.: +420 606 215 619

 

 

Na níže uvedených odkazech najdete přehled platné legislativy v oblasti vodního a lesního hospodářství a zemědělství:

Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/
Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

Aktuální téma: